Donghua University, Shanghai China

มหาวิทยาลัยตงหัว
Donghua University, Shanghai China

มหาวิทยาลัยตงหัวก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1951 ได้รับรองให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำ (Key University)ของประเทศจีน และยังเป็นหนึ่งใน 72 มหาวิทยาลัยที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงศึกษาธิการของจีน ตั้งอยู่ ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ มี 2 วิทยาเขตคือตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองบนถนนยานอัน และที่ซงเจียงจุดเริ่มต้นแห่งประวัติศาสตร์ของเมืองเซี่ยงไฮ้
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาติ 83 คน จาก 31 ประเทศทั่วโลกกำลังศึกษาอยู่

มหาวิทยาลัยตงหัว
Donghua University, Shanghai China

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี

 • ด้านบริหารธุรกิจ (Bachelor in Business and Administration BBA)
 • ด้านการค้าระหว่างประเทศ (Bachelor in International Trade BIT)

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. มีผลคะแนน IELTS อย่างน้อย 5.5 หรือ TOEFL แบบ IBT อย่างน้อย 72

ที่พัก
หอพักภายในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาต่างชาติมีทั้งหมด 6 แบบแบ่งได้เป็น 3 หมวดใหญ่ๆ ได้แก่ ห้องเดี่ยวห้องคู่ และห้องสวีท ในทุกห้องจะประกอบไปด้วย ห้องน้ำในตัว เครื่องทำน้ำอุ่น เตียงนอน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ ชุดทีวี ตู้เย็นและช่องต่ออินเตอร์เน็ต


ค่าใช้จ่าย
 1. ค่าเล่าเรียน : RMB 50,000/ ปี …………………………………..… 250,000 บาท/ ปี
 2. ค่าหอพัก: RMB7,000/ เทอม (แบบห้องคู่) …………………. 70,000 บาท/ ปี
 3. ค่าอาหาร : RMB2,000/เดือน……………………………………… 100,000 บาท/ปี
 4. ค่าลงทะเบียน : RMB 800 ……………………………………………... 4,000 บาท
 5. ค่าประกันสุขภาพ : RMB 400/ เทอม ……………………………………. 4,000 บาท/ ปี
 6. ค่าหนังสือ : RMB 1,200/ เทอม …………………………………. 12,000 บาท/ ปี

ค่าใช้จ่ายในการเรียน (โดยประมาณ) 440,000 บาท/ปี
*** ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้ชีวิตแต่ละบุคคล ***

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
 1. แบบฟอร์ใบสมัครที่ติดรูปและกรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์
 2. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับจากวันที่เดินทาง)
 3. ผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ 6 เทอม
 4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 หรือ TOEFL (IBT) 72
 5. เรียงความภาษาอังกฤษ (Statement of Purpose) ความยาวหน้า A4 แจ้งความประสงค์ในการเรียน

Note : กรณีที่นักเรียนไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS/ TOEFL ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • เทอมฤดูใบไม้ผลิ 2015 (15 สัปดาห์) ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2015 = 57,500 บาท
 • เทอมฤดูใบไม้ร่วง 2015(15 สัปดาห์) ระหว่างเดือนกันยายน – มกราคม 2015 = 57,500 บาท
Scholarships

ทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยตงหัวมีให้กับนักเรียนต่างชาตินั้นมีด้วยกัน 2 ทุน ได้แก่

 1. Freshman Scholarship : เป็นทุนที่จะพิจารณาให้ตั้งแต่ตอนยื่นใบสมัคร โดยพิจารณาจากผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมปลาย
  คุณสมบัติ :
  • มีผล IELTS 6.0 หรือ TOEFL (IBT) 79
  • มีผลการเรียนที่ดีถึงดีมากจากสถาบันการศึกษาเดิม (เกรดเฉลี่ยมีผล ตั้งแต่ 80% ขึ้นไป )
  • จดหมายแนะนำ (Recommendation Letter) จากอาจารย์เป็นภาษาอังกฤษ
  รางวัล :
  • ส่วนลดค่าเล่าเรียน 50% ในเทอมที่ 2
 2. Outstanding Student Scholarship : เป็นทุนที่ให้ทุกปีระหว่างศึกษาอยู่ที่ DHU
 3. คุณสมบัติ :
  • มีผล IELTS 6.0 หรือ TOEFL (IBT) 79
  • มีผลการเรียนที่ดีถึงดีมาก GPA. ต้องไม่ต่ำกว่า 3.0
  • เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และทำงานบริการสังคมอย่างต่อเนื่อง
  รางวัล :
  • รางวัลที่ 1 ได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน RMB 4,000 ใช้ในเทอมถัดไป
  • รางวัลที่ 2 ได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน RMB 2,000 ใช้ในเทอมถัดไป
  • รางวัลที่ 3 ได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน RMB 1,000 ใช้ในเทอมถัดไป
  *** ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการเรียนของนักเรียนในแต่ละเทอม ***
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครปีละ 2 ครั้ง
 • ภาคฤดูใบไม้ผลิ: สมัครก่อนวันที่ 15 มกราคม เพื่อเข้าเรียนเดือน มีนาคม
 • ภาคฤดูใบไม้ร่วง: สมัครก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม เพื่อเข้าเรียนเรียนเดือน กันยายน

Map

Please Click on the map to enlarge

map

Google Map