Shenzhen Shiyan Public School

Shenzhen Shiyan Public School
เมืองเสิ่นเจิ้น มณฑลก่วงตง

Shenzhen Shiyan Public School ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 1995 โดยความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลในท้องถิ่นและบริษัทเอกชน โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบฉือหยาน (Shiyan Lake) ปลายเขาหยางไท่ (Yangtai Mountain) ภายในเมืองฉือหยาน เสิ่นเจิ้น มณฑลก่วงตง (Guangdong) มีอาณาเขต 132,000 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ตึก 83,000 ตารางเมตร ในปี 2003 ได้รับรางวัล First-class school ของมณฑลก่วงตง และในปี 2007 ได้รับรางวัลให้เป็น National-Level Green School มีคณาจารย์ทั้งหมด 580 ท่าน มีทั้งอาจารย์ชาวจีนและชาวต่างชาติ

Shenzhen Shiyan Public School
เมืองเสิ่นเจิ้น มณฑลก่วงตง

The International Department of Shenzhen Shiyan Public School เปิดเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยผนวกระบบการศึกษาของจีนและระดับนานาชาติ เป้าหมายหลักของส่วนการเรียนอินเตอร์นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชาวจีนที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศ พัฒนาด้านทักษะของภาษาอังกฤษ และเพื่อช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติสามารถสอบผ่านการวัดระดับภาษาจีน (HSK) เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของจีนได้

โรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนต่างชาติสามารถเข้าเรียนตั้งแต่ ป 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 (เกรด 1- 12) แต่ละระดับชั้นเรียน มี 12 ห้อง จำนวนนักเรียนห้องละ 35 คน รวมมีนักเรียนประมาณ 5,040 คน

 • นักเรียนเกรด 1-10 มีการเรียนวิชา
  • Chinese Language - ครูคนจีนสอน
  • English Language - ครูต่างชาติสอน
  • Mathematics
 • นักเรียนเกรด 11 – 12 มีการเรียนวิชา
  สายศิลป์ เรียนวิชาสายวิทยาศาสตร์ เรียนวิชา
  Arts
  History
  Geography
  Politics
  Physics
  Biology
  Chemistry

ปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาติชาวเกาหลี อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อเมริกัน และไทย สลับหมุนเวียน

 • ต่างชาติทั้งหมด 10 คน
 • ฮ่องกง 400 คน
 • อินโดนีเซีย กำลังเรียนอยู่ Grade 8
  เกาหลี กำลังเรียนอยู่ Grade 10 – 12
  อเมริกา กำลังเรียนอยู่ Grade 10 – 12

ค่าเรียน ต่อปี ( 2 เทอม ) สำหรับการเรียนภาคปกติ

 • นักเรียนจีน - จ่ายคนละ 34,000 หยวน ต่อปี
 • นักเรียนต่างชาติ - 35,000 หยวน ต่อเทอม ; 70,000 หยวน ต่อปี (เรียน 2 เทอม/ปี)
  มี 2 ภาคการศึกษา เทอม 1 เปิดเดือนกันยายน, เทอม 2 เปิดเดือนมีนาคม

ค่าเรียน สำหรับเรียนภาษาจีน แบบระยะสั้น

 • 7,500 หยวน ต่อเดือน สำหรับเรียนภาษาจีน แบบระยะสั้น ภาคฤดูร้อน
  • เริ่มเรียนได้ตามสะดวก เฉพาะนักเรียนต่างชาติเท่านั้น
  • เรียนกลุ่มเล็กเพื่อเตรียมภาษา, ช่วงชั่วโมงกิจกรรม เข้าร่วมเล่นกีฬา กิจกรรมกับนักเรียนจีน
  • ผู้ปกครองบินตามไปส่ง และนอนกับนักเรียนในช่วง 2-3 คืนแรกได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ค่าเรียนเดือนละ 7,500 หยวน (37,500 บาท) สำหรับเรียนภาษาจีน แบบระยะสั้น – รวมค่าใช้จ่าย
  • ค่าเล่าเรียน 1 เดือน – จันทร์ ถึง ศุกร์
  • ค่าที่พัก
  • ค่าอาหาร 3 มื้อ
  • ค่าประกันสุขภาพ
  • ค่าเสื้อผ้า 5 ชุด (สำหรับนักเรียนเรียน 1 เทอมขึ้นไป) รวมบริการซักเสื้อผ้า (ถุงเท้า รองเท้า นักเรียนซักเอง)
  • ค่าทำ Residence Permit ที่ประเทศจีน (สำหรับนักเรียนเรียนตั้งแต่ 1 เทอมขึ้นไป)
  • ค่ารถรับ – ส่งนักเรียนที่สนามบิน (2 ครั้ง ต่อ ปี)
  • ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน, วีซ่านักท่องเที่ยว, ค่าสมัคร 600 หยวน, ท่องเที่ยวช่วงสุดสัปดาห์

การเรียนภาษาจีน ระยะสั้นของนักเรียนมัธยมต่างชาติ

 1. นักเรียนสามารถสมัคร และเข้าเรียนคอร์สภาษาจีน ตามวันที่ต้องการ โดยทางโรงเรียนคิด 37,500 บาท/เดือน (7,500 หยวน/เดือน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่าย ดังนี้;
  • เรียนภาษาจีน จันทร์ – ศุกร์ 08:00 – 21:00 น.
  • อาหาร 3 มื้อ รวมอาหารว่าง ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ + เสาร์-อาทิตย์ (รวมอาหารตลอด 7 วัน/สัปดาห์)
  • ที่พักนักเรียน 2 คน/ห้อง พร้อมแอร์ปรับอากาศ + ห้องน้ำภายในห้องพัก (รวมค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าแล้ว)
  • ซัก-รีด เสื้อ-กางเกง (กางเกงใน + ถุงเท้า ต้องซักเอง)
   นักเรียนต่างชาติแต่งลำลองชุดตามสบาย ไม่ต้องสวมชุดนักเรียน
 2. หอพักแยกชั้นเด็กชาย - ชั้นเด็กหญิง พักกับนักเรียนมัธยมต่างชาติ (ไม่ใช่ชาวจีน)
 3. การเรียนภาษาจีน ทางโรงเรียนจัดเรียนเป็นกลุ่มเล็ก เฉพาะนักเรียนมัธยมต่างชาติที่เข้าเรียนเท่านั้น (ไม่ได้เรียนภาษาจีนร่วมกับนักเรียนจีน) โดยอาจารย์จะสอนภาษาจีนเป็นรายบุคคลในชั้นเรียน
 4. ระหว่างวัน โรงเรียนจะจัดให้เข้าร่วมกิจกรรมกลางแจ้ง – พละศึกษา, หรือ เรียนดนตรี ร่วมกับนักเรียนจีน เพื่อจะได้ฝึกฝนภาษาจีนอย่างเป็นธรรมชาติ
 5. ช่วงค่ำก่อนนอน (ช่วงเวลา 19:30 – 21:00 น.) เป็นการทบทวนบทเรียน ติว และทำการบ้าน
 6. มี ฟรีไวไฟ ให้ใช้ทุกห้อง
 7. ช่วงเสาร์ – อาทิตย์ นักเรียนสามารถเข้าไปจับจ่าย ซื้อของในห้งสรรพสินค้าได้ โดยต้องแจ้งครูปกครองทุกครั้ง และต้องกลับโรงเรียนให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
ค่าเรียนข้างต้น ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เสิ่นเจิ้น-กรุงเทพ (ราคาตั๋วประมาณ 10,000 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมวิซ่าจีน 1,000 บาท
 • ค่าโทรศัพท์, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างอยู่ที่โรงเรียน

Download Time Table for International Students

Download Brochure

Please Click on the following button to download the brochure (pdf)

Download Brochure Download Time Table for International Students

Map

Please Click on the map to enlarge

map

Google Map